Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Trang chủ

Video

Khúc hát xuân tây nguyên (Linh Nga)

KHÚC HÁT TÂY NGUYÊN

ST: Linh nga niê kđăm 

Giữ hồn văn hóa Tây Nguyên ( Linh nga niê)

Chương trình do VTC10 - NETVIET sản xuất tháng 4 năm 2014

 

Cao Nguyên say

Sáng tác Linh Nga Niê Kđăm - Thơ : Nguyễn Văn Lạng

Biểu Diễn : Ngọc Huy Thanh Bình Xuân Nga

Mưa cao nguyên

Sáng tác : Linh Nga Niê Kđăm

Biểu diễn : Top Nữ


Trang 1